Belgische vriendenkring Den Haag
Amicale belge de La Haye

Lidmaatschap.


Indien U "van Belgische nationaliteit afkomst of oriƫntatie bent" kunt U lid worden van de vereniging.

U hebt dan (actief en passief) stemrecht op de Algemene ledenvergadering, U ontvangt de "circulaire" (nieuwsbrief van de vereniging) en U kunt aan alle activiteiten deelnemen.

De contributie bedraagt 35,- euro per jaar per huishouden
(het IBAN rekeningnummer van de "penningmeester van de BVK" is: NL09ABNA0515230642).

Indien U ge-interesseerd bent, neem dan contact op met het bestuur (en vermeld in het "bericht" vakje of U lid wenst te worden of dat U eerst enkele circulaires op proef wenst te ontvangen).

Hopelijks tot horens en of tot ziens.

Het bestuur van de BVK.