Belgische vriendenkring Den Haag
Amicale belge de La Haye

Ons bestuur.


De samenstelling van het bestuur van de Belgische Vriendenkring Den Haag is momenteel als volgt:

Rik Espeel Voorzitter
Nicole Depyper Vice-Voorzitter
Bernadette Lokere Secretaris
Greet Pauwels Penningmeester
Trees Cordenier Activiteitencommissie
Andre Mailliard Activiteitencommissie
Herwig Pauwels Activiteitencommissie