Belgische vriendenkring Den Haag
Amicale belge de La Haye

Jubileumreceptie.

Vrijdag 19 februari 2016.

Ter gelegenheid van ons 60-jarig jubileum, nodigt Z.E. Ambassadeur C. Hoornaert de Belgische Vriendenkring op 19 februari van 16.00 tot 19.00 uur uit voor een receptie op de Residentie, J. Catslaan 14, Den Haag.

Terzelfder tijd heeft hij ermee ingestemd een tentoonstelling op te zetten van kunstwerken gemaakt door BVK-leden. De vernissage hiervan zal tijdens deze receptie plaatsvinden.

Opening Kunstexpositie

Onze deelnemende leden-exposanten zijn:
Emmanuelle de Foy, Ria de Gussem-van Hecke, Bram De Jonghe, Henriette De Raeve-Coppieters, Raf De Roeck, Raf Depyper, Nicole Depyper-Delbaere, Joris Engelen, Willem Gijsels, Thérèse Gilliquet-Servais, Edith Libberecht- Verbeeck, Irene Minnoye-Lemmens, Jurjen Ringers, Godelieve Van Assche- Boeckx, Simone Van den bosch, Micheline Vancraeynest-Roelens

Adres:

J. Catslaan 14
Den Haag.

Aanmelden vooraf is noodzakelijk, en dit uiterlijk tot 12 februari via contact: