Belgische vriendenkring Den Haag
Amicale belge de La Haye

Algemene Ledenvergadering

donderdag 28 februari 2013.

Zoals voorheen gaan we naar de Brasserie Berlage en er kan, voor degenen die het wensen, vooraf getafeld worden in de serre van de Brasserie en dit vanaf 19.00 uur. Reserveer zelf uw diner op het e-mail adres van de Brasserie, uiterlijk tegen 21 februari en zij die niet verbonden zijn met een host, kunnen bellen met hun secretariaat.

De vergadering zelf start om 21.00 uur en alle leden worden uitgenodigd.

MENU (€ 32,50pp)


Salade van Seranoham, geitenkaas, groene asperges en Aceto Balsamico


Gebakken doradefilet met risone, Hollandse garnalen, spinazie en een saus van saffraan


Tarte tartin van peer geserveerd met yoghurtijs

Agenda


1. Opening door de voorzitter en mededelingen


2. Goedkeuring van de agenda


3. Goedkeuring notulen van vorig ALV


4. Jaarverslag secretariaat


5. Jaarverslag penningmeester


6. Verslag van de kascommissie


7. Verkiezing nieuwe kascommissieleden


8. Vaststelling contributie: voorstel € 35


9. Verkiezing bestuursleden


10. Rondvraag


11. Sluiting door de voorzitter