Belgische vriendenkring Den Haag
Amicale belge de La Haye

Wonen in Nederland.


U gaat wonen - of woont wellicht al - in Nederland, het land dat alom bekend is vanwege zaken als het 'poldermodel', de tolerantie of de directe benadering. De goede samenwerking tussen Nederland en Belgie is al vele decennia oud. De Benelux geldt als voorbeeld voor het huidige en toekomstige Verenigd Europa, zonder dat deze landen hun eigen cultuur opgeven; een cultuur waar wij als Belgen terecht trots op mogen zijn. Nederland heeft vele raakvlakken met de Belgische cultuur, en toch zijn er vele verschillen in gewoonten en tradities. Wij ervaren als Belgen dat wij een andere aard hebben dan de Nederlanders, niet beter, niet slechter, maar gewoon anders. Integratie kan leiden tot verrijking en tot vergroting van onze kennis van elkaar. De Belgische Vriendenkring Den Haag hoopt aan die integratie een steentje bij te kunnen dragen.

Habiter aux Pays-Bas.


Votre projet est de venir habiter - ou bien vous habitez déjà - aux Pays-Bas, le pays connu partout dans le monde pour son 'poldermodel', sa tolérance, son approche directe. La bonne coopération entre la Hollande et la Belgique date de bien des décennies. Le Bénélux servait et sert toujours d'exemple à l'Europe unie, sans que ces pays soient obligés d'abandonner leur propre culture, une culture dont nous, les Belges, sommes fiers à juste titre. La culture néerlandaise possède beaucoup de points communs avec la culture belge. Evidemment, il y a des différences dans les moeurs et les traditions. Les Belges sont conscients du fait que leur nature diffère de celle des Néerlandais, qu'elle n'est ni meilleure ni plus mauvaise, mais différente. L'intégration peut mener à l'enrichissement et à la connaissance mutuelle. L'Amicale Belge de La Haye espère contribuer à cette intégration.

Vrienden in Nederland.


De Belgische Vriendenkring Den Haag werd in 1956 opgericht en het bestuur organiseert sinds meer dan een halve eeuw culturele en recreatieve activiteiten, maar ook sportieve en zelfs culinaire evenementen. Wij maken uitstapjes naar steden of natuurgebieden, en bieden lezingen aan op historisch, educatief of wetenschappelijk gebied. Jaarlijks is er een nieuwjaarsreceptie en een algemene ledenvergadering. Op onze activiteiten kunnen ook Niet-Belgen worden uitgenodigd, met wie wij dan onze specifieke manier van genieten delen. Als lid van de vriendenkring ontvangt U regelmatig onze nieuwsbrief met informatie over de komende activiteiten en andere interessante nieuwtjes.

Spreekt een dergelijke vereniging U aan, neem dan contact op (via e-mail) met het secretariaat en wordt lid van de Belgische Vriendenkring. De contributie bedraagt € 35 per jaar per huishouden. U kunt het secretariaat ook verzoeken u gedurende enkele maanden (en vrijblijvend) de nieuwsbrief op proef toe te sturen. U bent dan als introducé welkom op verschillende van onze activiteiten.

Amis aux Pays-Bas.


L'Amicale Belge de La Haye a été fondée en 1956 et depuis plus d'un demi-siècle son comité organise aussi bien des activités culturelles et sportives que des évènements culinaires et de loisir. Nous faisons des visites de villes ou des excursions dans la nature, nous préparons des exposés littéraires et scientifiques. Il y a la réception à l'occasion du nouvel an et au début de chaque année, les membres se réunissent dans une assemblée générale. Des non-Belges, avec qui nous aimons partager notre façon de jouir de la vie, peuvent également être invités à nos activités. Une circulaire d'information, qui vous tient au courant de nos activités, est publiée et distribuée régulièrement. Si cette association vous intéresse veuillez contacter (par e-mail) le secrétariat et rejoindre notre Amicale Belge. La contribution coûte € 35 par an et par ménage. Vous pouvez aussi demander au secrétariat de vous envoyer pendant quelques mois (et sans obligation) notre circulaire d'circulaire information. Pendant cette période vous êtes le bienvenu comme invité à plusieurs de nos activités.